Dejavnosti

Laboratorij

Odvzem bioloških materialov za preiskave izvajamo vsak delovni dan od 7:00 do 19:00 ure.

Laboratorij je organiziran v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za
izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 64/11.06.2004).

DOVOLJENJE MZ št. 0600-158/2011-11