Dejavnosti

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

Na preventivni zdravstveni pregled se morate obvezno v naprej naročiti.
Kontakti za naročanje:

Renata Mulej, sr.med.ses.
Nika Teran, dipl. ms.s

Telefonska številka: 04 575 40 20
Elektronski naslov dmd@zd-bled.si

Preventivne preglede opravljata:
  • Marijana Ravnihar Kunstelj, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa  
  • Janez Zore, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa.
Pregledi se  opravljajo v dopoldansken in popoldanskem času.

NOVO!

Opravljamo tudi preglede za: 
  • pridobitev ali podaljšanje vozniškega izpita vseh kategorij, 
  • pridobitev in podaljšanje dovoljenja za nošenje orožja.